De betekenis van de shahada

De betekenis van de shahada

De shahada is de geloofsbelijdenis van de islam en een van de belangrijkste pijlers van het geloof. Het omvat het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is. Door het uitspreken van de shahada, erkennen moslims Allah als de enige God en accepteren ze de profetie van Mohammed als de laatste boodschapper van Allah.

De shahada is niet alleen een uiting van geloof, het is ook een bron van kracht en richting in ons dagelijks leven. Het herinnert ons eraan dat we onze daden en beslissingen moeten afstemmen op de leringen van de islam, en dat we verantwoordelijkheid dragen voor onze woorden en daden.

Leave a comment