De islam is de juiste manier van leven en we hebben ervoor gekozen om op die manier te leven

De Essentie van de ramadan

De Essentie van de ramadan

De ramadan is een belangrijke maand in de islamitische kalender, waarin moslims van over de hele wereld vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Maar het vasten is slechts een van de vele aspecten van de ramadan. Het is ook een tijd van spirituele reflectie, verzoening, liefdadigheid en gemeenschapszin. De ramadan is…

Het belang van vrijwilligerswerk in de islam

Het belang van vrijwilligerswerk in de islam

Vrijwilligerswerk is een belangrijk aspect van de islamitische gemeenschap en een manier om bij te dragen aan de samenleving. Door vrijwilligerswerk te doen, kunnen we anderen helpen, onze vaardigheden ontwikkelen en onze band met Allah versterken. In de islam worden vrijwilligerswerk en liefdadigheid hoog gewaardeerd. Het is een manier om…

Begeleiding vanuit de moskee

Begeleiding vanuit de moskee

In de moskee Abou Bakr streven we ernaar om niet alleen een plek van aanbidding te zijn, maar ook een bron van begeleiding en ondersteuning voor onze gemeenschap. Onze imam en het bestuur staan klaar om onze broeders en zusters te begeleiden op hun spirituele reis en in het dagelijks…

De betekenis van de shahada

De betekenis van de shahada

De shahada is de geloofsbelijdenis van de islam en een van de belangrijkste pijlers van het geloof. Het omvat het getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is. Door het uitspreken van de shahada, erkennen moslims Allah als de enige God en accepteren ze…

De rol van de vrouw in de islam

De rol van de vrouw in de islam

Er bestaan veel misvattingen over de positie van vrouwen in de islam. In werkelijkheid erkent de islam de gelijkheid van mannen en vrouwen op spiritueel en moreel vlak. Vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten als mannen en worden aangemoedigd om hun talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan de…

Islam, een makkelijk geloof

Islam, een makkelijk geloof

Islam wordt vaak beschouwd als een lastig geloof, terwijl dat niet zo is. Zoals de Koran ons vertelt: “God wil het jullie gemakkelijk maken, Hij wil geen moeilijkheid voor jullie.” (Koran 2:185) Islam is juist bedoeld om eenvoudig en toegankelijk te zijn voor alle gelovigen, ongeacht hun omstandigheden. Het fundament…